Tez Yazım Kılavuzu

Senatonun 18/07/2017 tarihli ve 7/5 sayılı kararıyla kabul edilen Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu için tıklayınız.