Tezlerin Şekilsel Değerlendirmesi İçin Duyuru

Müdürlüğümüze teslim edilecek tezlerin Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna ve ve dönem projelerinin Dönem Projesi Yazım Kılavuzuna uygunluğunun değerlendirilebilmesi için Tez ve Proje dosyalarının MS-WORD ve PDF formatlarında sagens@anadolu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.