Yönetsel Yapı

Yönetim:

Müdür Prof. Dr. Nalan GÜNDOĞDU-KARABURUN
Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Nafiz Öncü CAN
Enstitü Sekreteri Nida ERKAL

Enstitü Kurulu:

Başkan

 

Prof. Dr. Nalan GÜNDOĞDU-KARABURUN (Enstitü Müdürü)

Üye Prof. Dr. Nafiz Öncü CAN (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Üye

 

Prof. Dr. Göksel ARLI (Analitik Kimya Anabilim Dalı Başkanı)

Üye Prof. Dr. Nalan GÜNDOĞDU-KARABURUN (Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Başkanı)
Üye Prof. Dr. Zerrin SELLER (Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı)
Üye Prof. Dr. İlknur MAVİŞ (Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı Başkanı)
Üye Prof. Dr. Temel ÖZEK (Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı V.)
Üye Prof. Dr. Rana ARSLAN (Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Üye

Prof. Dr. Ayla KAYA (Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Başkanı)
Üye Prof. Dr. Nalan GÜNDOĞDU-KARABURUN (Farmasötik Kimya Anabilim Dalı Başkanı)
Üye Prof. Dr. Yağmur TUNALI (Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Üye Prof. Dr. Müzeyyen DEMİREL (Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı Başkanı)
Üye Prof. Dr. Bülent ERGUN (Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Üye

Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK (Klinik Ecacılık Anabilim Dalı Başkanı)

Yönetim Kurulu:

Başkan Prof. Dr. Nalan GÜNDOĞDU-KARABURUN (Enstitü Müdürü)
Üye Prof. Dr. Nafiz Öncü CAN (Enstitü Müdür Yardımcısı)
Üye Prof. Dr. Şükrü TORUN
Üye Prof. Dr. Müzeyyen DEMİREL
Üye Prof. Dr. Bülent ERGUN

Görev Yapmış Müdürlerimiz:

1993-1999 Prof. Dr. Muzaffer TUNÇEL (Emekli)
1999-2005 Prof. Dr. Yusuf ÖZTÜRK
30.11.2005 -
01.04.2010
Prof. Dr Yasemin YAZAN (Emekli) 
02.04.2010 -
18.08.2010
Prof. Dr. Şeref DEMİRAYAK (Emekli)
19.08.2010 -
18.08.2013
Prof. Dr. Aydın DOĞAN
19.08.2013 -
06.01.2014
Prof. Dr. Zafer Asım KAPLANCIKLI
06.01.2014 -
03.11.2014
Prof. Dr. Fatih DEMİRCİ
04.11.2014 -
12.07.2017
Prof. Dr. Dilek AK