Tarihçe

18.8.1993 tarih ve 21672 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Üniversitemiz bünyesinde kurulmuş olan Enstitümüz, 1993-1994 Öğretim Yılı Bahar Döneminden itibaren yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde kurulu olan çeşitli anabilim dallarına ilişkin lisansüstü programlarda öğretim yapılmaktadır. Verilen lisansüstü eğitim, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.