Misyon & Vizyon

VİZYONUMUZ
Çağdaş eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürüten, sağlık bilimleri alanında dünyadaki yenilikleri izleyen, katkıda bulunan, ulusal ve uluslararası ilişkilerle alanını halkımızın refah ve mutluluğuna daha fazla hizmet edecek şekilde geliştirmek ve katkıda bulunmaktır.
 
MİSYONUMUZ
Evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve kişisel birikimlerden yararlanarak, kendi alanı içinde bağımsız olarak değerlendirme, planlama, uygulama yetisine sahip meslek elemanları yetiştirmenin yanısıra, eğitim, sunum ve bilimsel araştırma aşamalarında katkı sağlayabilecek yetenekte, toplumumuzun insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, çevre değerlerine duyarlı,  bilim etiğine sahip öğretim elemanları yetiştirmektir.