İstatistiksel Bilgiler

 

2013 yılı Ağustos ayı itibarıyla Enstitümüz bünyesinde öğrenim gören öğrencilerin alt birimler bazında dağılımları

Anabilim Dalı

Programlar

Toplam

Tezli YL

Tezsiz YL

Doktora

Analitik Kimya Anabilim Dalı

0

0

9

9

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

17

0

17

34

Biyokimya Anabilim Dalı*

2

0

0

2

Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı

2

44

27

73

Farmakognozi Anabilim Dalı

8

1

9

18

Farmakoloji Anabilim Dalı

14

8

10

32

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

0

0

0

0

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

5

0

1

6

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı*

0

0

0

0

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı*

2

0

0

2

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

6

0

3

9

Kozmetoloji Bilim Dalı

0

0

0

0

Toplam

56

53

76

185

 

2010-2013 Dönemine ait tamamlanmış tez çalışmalarına ilişkin veriler

Öğretim Yılı

Program

Toplam

Yüksek Lisans

Doktora

2010-2011

25

7

32

2011-2012

19

4

23

2012-2013

24

4

28

TOPLAM

68

15

83

 

2005-2008 Dönemine Ait Tamamlanmış Tez Çalışma Sayıları

Eğitim-Öğretim Dönemi

Yüksek Lisans

 

Tezli

Tezsiz

Doktora

2005-2006

Bahar

7

2

0

 

 

2006-2007

 

 

Güz

 

18

 

8

 

9

 

Bahar

 

2007-2008

Güz

 

9

 

2

 

1

Bahar

TOPLAM

34

12

10

 

2005-2008 Dönemine Ait Enstitü Programlarında Görev Almış Akademik Personel Sayıları

 

Eğitim-Öğretim Yılı

 

Öğretim Elemanının  Kadro Yeri

Anadolu Üniversitesi

Başka Üniversite

Üniversite Dışı

2005-2006

Bahar

32

7

1

 

2006-2007

Güz

40

7

0

Bahar

47

11

1

 

2007-2008

Güz

38

9

0

Bahar

37

6

1

TOPLAM

194

40

3

 
 
2005-2008 Dönemine Ait Öğrenci Sayılarının Anabilim Dallarına Göre Dağılımları
 

 

Anabilim/Bilim Dalı

2005-2006

Bahar

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Güz

Güz

Bahar

Güz

Bahar

Analitik Kimya

8

9

3

4

Farmakognozi

18

20

11

14

Farmakoloji

18

17

13

17

Farmasötik Botanik

0

0

0

0

Farmasötik Kimya

5

6

4

4

Farmasötik Teknoloji

5

6

6

4

Farmasötik Toksikoloji

3

4

0

0

Biyokimya

4

3

2

0

Dil ve Konuşma Terapistliği

25

36

48

54

Beden Eğitimi ve Spor

15

23

23

25

Kozmetoloji

0

0

1

0

TOPLAM

101

120

111

122

 

2005-2008 Dönemine Ait Öğretim Elemanı, Öğrenci ve Ders Bilgileri

 

Öğretim Elemanı Ünvanı

Öğretim Elemanı Dağılım Sayısı

Ders Sayısı

Derse Katılan Öğrenci Sayısı

Teorik Ders Saati

Pratik Ders Saati

 

Ortalama  Ders Sayısı

 

Ortalama Ders Saati

Profesör

79

199

472

5656

1134

2.52

85.95

Doçent

60

109

355

3486

686

1.82

69.53

Yard.Doçent

76

144

458

4606

826

1.89

71.47

Öğr.Gör.

5

5

11

154

14

1.00

33.60

Uzman

4

6

10

238

14

1.50

63.00

TOPLAM

224

463

1306

14140

2674

2.07

75.06