TEZ DANIŞMANLARI İÇİN TEZİN TAMAMLANDIĞINA DAİR DİLEKÇE