Programlar

Enstitümüz bünyesinde eğitim veren anabilim dalları ve programları (“+”: Başvuruya Açık, “-”: Başvuruya Kapalı)

Anabilim Dalı

Programlar

Tezli

Yüksek Lisans

Tezsiz

Yüksek Lisans

Doktora

Analitik Kimya Anabilim Dalı

+

-

+

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

-

-

-

Biyokimya Anabilim Dalı

+

-

+

Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

+

-

+

Farmakognozi Anabilim Dalı

+

-

+

Farmakognozi ABD/ Fitoterapi Bilim Dalı (İ.Ö.)

- + -

Farmakoloji Anabilim Dalı

+

-

+

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

+

-

+

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

+

-

+

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

+

-

-

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

+

-

-

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

+

-

+

Farmasötik Teknoloji ABD/ Kozmetoloji Bilim Dalı

+ - -

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

+ - -