Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji  Anabilim Dalı 1993 yılından beri enstitünün yüksek lisans eğitimine katkı sağlamaktadır. Anabilim Dalında, halen 1 profesör, 2 doçent ve 2 araştrma görevlisi çalışmaktadır. 

Akademik kadro:

PROF. DR. BÜLENT ERGUN (ABD Başkanı)

DOÇ. DR. ÖZLEM ATLI EKLİOĞLU 

DOÇ. DR. SİNEM ILGIN 

ARAŞ. GÖR. ABDULLAH BURAK KARADUMAN 

ARAŞ. GÖR. MERVE BAYSAL