Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Toksikoloji  Anabilim Dalı 1993 yılından beri enstitünün yüksek lisans eğitimine katkı sağlamaktadır.  Anabilim Dalında, halen 1 doçent ve 2 yardımcı doçent çalışmaktadır.