Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 2003 yılında Eczacılık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yüksek lisans programı ilk kez 2007-2008 bahar yarıyılında açılmıştır ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün yüksek lisans eğitimine katkı sağlamaktadır. Anabilim Dalında halen tam zamanlı 2 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 1 uzman görev yapmaktadır.

Akademik kadro:

PROF. DR. YAĞMUR TUNALI (ABD Başkanı)

PROF. DR. MİRİŞ DİKMEN 

DOÇ. DR. ZERRİN CANTÜRK 

DR. ÖĞR. ÜYESİ HÜLYA KARACA GENÇER 

ARAŞ. GÖR. MUSTAFA GÜÇLÜ ÖZARDA