Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik  Kimya  Anabilim  Dalı  1993  yılından  beri  enstitünün  yüksek  lisans  ve doktora  eğitimine  katkı  sağlamaktadır. Anabilim Dalında, halen 4 tam zamanlı profesor, 4 doçent, 1 öğretim görevlisi ve 3 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Bir başkan tarafından yönetilmekte olan anabilim dalı ile ilgili kararlar birimin tüm akademik üyelerinden oluşan anabilim dalı kurulunda alınmaktadır.

Anabilim Dalında Kadrolu Öğretim Elemanları:

PROF. DR. NALAN GÜNDOĞDU KARABURUN (ABD Başkanı)

PROF. DR. AHMET ÖZDEMİR 

PROF. DR. YUSUF ÖZKAY 

PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI 

DOÇ. DR. AHMET ÇAĞRI KARABURUN 

DOÇ. DR. ASİYE MERİÇ 

DOÇ. DR. LEYLA YURTTAŞ 

DOÇ. DR. MEHLİKA DİLEK ALTINTOP 

ARAŞ. GÖR. DR. BEGÜM NURPELİN SAĞLIK 

ARAŞ. GÖR. DR. BELGİN SEVER 

ÖĞR. GÖR. SERKAN LEVENT 

ARAŞ. GÖR. DERYA OSMANİYE