Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Farmasötik  Kimya  Anabilim  Dalı  1993  yılından  beri  enstitünün  yüksek  lisans  ve doktora  eğitimine  katkı  sağlamaktadır. Anabilim Dalında, halen 4 tam zamanlı profesor, 4 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Bir başkan tarafından yönetilmekte olan anabilim dalı ile ilgili kararlar birimin tüm akademik üyelerinden oluşan anabilim dalı kurulunda alınmaktadır.