Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Farmasötik  Botanik  Anabilim  Dalı  1993'ten  itibaren  enstitünün  yüksek  lisans  eğitimine  katkı  sağlamaktadır.  Anabilim Dalında, halen 1 profesör, 1 doçent, 2 yardımcı doçent, 1 araştırma görevlisi ve 1 uzman çalışmaktadır.

Analitik Kimya Anabilim Dalı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen tıklayınız.