Farmakoloji Anabilim Dalı

Farmakoloji  Anabilim Dalı 1987 yılında Eczacılık Fakültesinde  kurulmuş ve 1993'ten itibaren enstitünün yüksek lisans ve doktora eğitimine katkı sağlamaktadır. İlaçların canlı organizmalar üzerindeki etkilerini inceleyen farmakoloji biliminin lisansüstü eğitimde konuyla ilgili olarak vermiş olduğu dersler bulunmaktadır. Araştırma konusu olarak ise, doğal ve sentetik kaynaklardan elde edilmiş ilaç adayı bileşiklerin ve halen mevcut ilaçların etkileri, yan etkileri ve toksisiteleri ele alınmaktadır. Ayrıca, çeşitli hastalıkların  mekanizması  ve vücudun  etkin  endojen  maddelerinin  etkileri  ile deneysel  hastalık  modellerinin  (şeker  hastalığı, hepatit dibi) oluşturulması anabilim dalımızın bilimsel faaliyetleri arasındadır. Anabilim Dalında, halen 2 tam zamanlı profesor, 3 doçent ve 2 yardımcı doçent çalışmaktadır.  Bir başkan tarafından yönetilmekte  olan anabilim dalı ile ilgili kararlar birimin tüm akademik üyelerinden oluşan anabilim dalı kurulunda alınmaktadır.

Anabilim Dalında Kadrolu Öğretim Elemanları:

PROF. DR. RANA ARSLAN (ABD Başkanı)

PROF. DR. ÖZGÜR DEVRİM CAN 

PROF. DR. SÜLEYMAN AYDIN 

PROF. DR. YUSUF ÖZTÜRK 

DOÇ. DR. NURCAN BEKTAŞ TÜRKMEN 

DOÇ. DR. ÜMİDE DEMİR ÖZKAY 

ARAŞ. GÖR. DR. FEYZA ALYU TEKEŞ 

ARAŞ. GÖR. DR. NAZLI TURAN YÜCEL