Farmakognozi Anabilim Dalı

Farmakognozi Anabilim Dalı 1993 yılından beri enstitünün yüksek lisans ve doktora eğitimine katkı sağlamaktadır. Anabilim Dalında, halen 4 tam zamanlı profesor, 6 doçent, 1 yardımcı doçent 2 araştırma görevlisi ve 1 uzman çalışmaktadır. Doğal  ürünler  ve  değişik  biyolojik  kaynaklardan   elde  edilen  droglar  ve  ilaç  etken  maddeleri   geniş  bir  bakış  açısı  ile incelenmektedir.

Farmakognozi Anabilim Dalı özel web sitesine ulaşmak için tıklayınız.