Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı

Dil ve Konuşma Terapistliği,  Dil ve Konuşma Bozuklukları  Uzmanlık alanını temsil etmektedir.  Anabilim Dalı 2000-2001 yılında kurulmuştur. Programın amacı, öğrencilere insanlar arası iletişim ve bozuklukları konusunda ayırıcı tanılama ve ayırıcı tanılama sürecinden başlayarak dil ve konuşma bozukluklarını kendi alanı içinde bağımsız olarak değerlendirme, planlama, terapi yapma yetkisine sahip sağlık bilimlerine özgü meslek uzmanı yetiştirmektir. Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı  2000-2001  Eğitim yılında, doktora programı  2004-2005  Eğitim yılında açılmıştır.  Bilimsel  hazırlık programı(yüksek   lisans/doktora)   zorunludur   ve  yüksek   lisans  programı   (bilimsel   hazırlık   ile)  en  az  6  yarıyıl,   doktora programı(bilimsel   hazırlık   ile)   en   az   10   yarıyıldır.   Lisansüstü   programlarında   derslerin   yanısıra   400   saat   denetimli pratik/uygulama yapmak gerekmektedir. Uygulamalar, uzman Dil ve Konuşma Terapisti öğretim üyeleri denetimindedir. Yüksek lisans programı mezunlarına "Dil ve Konuşma Terapisti" unvanı verilmektedir.