Dil ve Konuşma Terapisi Anabilim Dalı

Dil ve Konuşma Terapistliği,  Dil ve Konuşma Bozuklukları  Uzmanlık alanını temsil etmektedir.  Anabilim Dalı 2000-2001 yılında kurulmuştur. Programın amacı, öğrencilere insanlar arası iletişim ve bozuklukları konusunda ayırıcı tanılama ve ayırıcı tanılama sürecinden başlayarak dil ve konuşma bozukluklarını kendi alanı içinde bağımsız olarak değerlendirme, planlama, terapi yapma yetkisine sahip sağlık bilimlerine özgü meslek uzmanı yetiştirmektir. Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı yüksek lisans programı  2000-2001  Eğitim yılında, doktora programı  2004-2005  Eğitim yılında açılmıştır.  Bilimsel  hazırlık programı(yüksek   lisans/doktora)   zorunludur   ve  yüksek   lisans  programı   (bilimsel   hazırlık   ile)  en  az  6  yarıyıl,   doktora programı(bilimsel   hazırlık   ile)   en   az   10   yarıyıldır.   Lisansüstü   programlarında   derslerin   yanısıra   400   saat   denetimli pratik/uygulama yapmak gerekmektedir. Uygulamalar, uzman Dil ve Konuşma Terapisti öğretim üyeleri denetimindedir. Yüksek lisans programı mezunlarına "Dil ve Konuşma Terapisti" unvanı verilmektedir.

Akademik kadro:

PROF. DR. İLKNUR MAVİŞ (ABD Başkanı)

PROF. DR. ŞÜKRÜ TORUN

DOÇ. DR. BÜLENT TOĞRAM

DOÇ. DR. ELÇİN TADIHAN ÖZKAN

DR.ÖĞR.ÜYESİ AYLİN MÜGE TUNÇER

ÖĞR. GÖR. ELİF MERYEM ÜNSAL AKKAYA

ÖĞR. GÖR. HASAN PAMUK

ÖĞR. GÖR. ŞÜKRİYE KAYHAN AKTÜRK

ARŞ. GÖR. BEYZA NUR DÜKAR

ARŞ. GÖR. EREN BALO

ARŞ. GÖR. MERVE NUR SARIYER

ARŞ. GÖR. SEDA ESERSİN

ARŞ. GÖR. SEMRA SELVİ BALO

ARŞ. GÖR. SÜLEYMAN KOCAOĞLU

ARŞ. GÖR. TUĞÇE NERGİZ

ARŞ. GÖR. ESRA EREN