Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı ilk olarak 2001-2002 bahar yarıyılında açılmıştır ve enstitünün yüksek lisans eğitimine katkı sağlamaktadır. Halen anabilim dalında iki profesör, üç doçent ve bir araştırma görevlisi  bulunmaktadır.

Anabilim Dalında Kadrolu Öğretim Elemanları:

PROF. DR. ZERRİN SELLER (ABD Başkanı)

PROF. DR. ŞÜKRÜ BEYDEMİR 

DOÇ. DR. FİLİZ ÖZDEMİR 

DOÇ. DR. GÜLŞEN AKALIN ÇİFTÇİ 

DOÇ. DR. HALİDE EDİP TEMEL 

ARAŞ. GÖR. YÜKSEL ÖĞÜNÇ KEÇECİ