Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor alanında verimli sistemlerin tasarlanması, nitelikli eleman yetiştirilmesi, gelişen spor teknolojisi olanaklarının  tanıtılması,  ülke  genelinde  beden  eğitimi  ve  sporun  gelişmesi  amaçlanmaktadır.   Böylece  uygulanan  eğitim programlarına katılan öğrencinin; insan organizmasının yapısını, işleyişini ve davranışlarını bilen, Türk spor örgütünü tanıyan ve karşılaştırmalı  değerlendirmeler  yapabilen,  öğretmenlik  ve antrenörlük  niteliklerine  sahip bir eleman  olması amaçlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı 1994'ten itibaren enstitünün yüksek lisans eğitimine katkı sağlamaktadır. Anabilim Dalında, halen 2 tam zamanlı profesör, 1 doçent ve 2 yardımcı doçent çalışmaktadır.