Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğretim faaliyetleri, Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütülmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, programda yer alan öğrencilere Beden Eğitimi ve Spor’a ilişkin konuları analiz edebilme, sorgulama ve araştırma yapma, öngörüde bulunma ve doğru karar alma süreçleri için gerekli temel bilgi ve becerileri aktarmaktadır. Programın hedefleri arasında insan hareket mekaniği, spor ve aktivite, eğitim programları, spora uyum sistemleri, insan fizyolojisi, üst düzey sportif performans gibi kavramlar da bulunmaktadır. Programda yer alan öğrenciler beden eğitimi, egzersiz fizyolojisi, engellilere yönelik sportif yaklaşımlar, antrenman bilimi, beslenme, spor biyomekaniği, spor pedagojisi, spor psikolojisi, spor sosyolojisi, fiziksel aktivite, beden eğitimi programları gibi alanlarda uzmanlaşabilmektedirler. Eğitimleri sırasında öğrencilerin, bilimsel ilkeler çerçevesinde gerekli çalışmaları yapmaları gerekmektedir. Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalında, Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsündeki Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) eğitimi yer almaktadır. Sağlık Bilimleri Enstitüsünün eğitsel amaçları doğrultusunda Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencilere, minimum 2 ve 4 yıllık eğitim dönemlerinden sonra Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D.) derecelerine erişmeye olanak tanımaktadır.

Yüksek Lisans (M.Sc.) ve Doktora (Ph.D) programları için üniversitenin ve ilgili anabilim dalının gereksinimlerine göre ilan verilir ve öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ne belirtilen koşulları sağladıktan sonra Yüksek Lisans ve Doktora programlarına öğrenci olarak kabul edilir. Yüksek Lisans öğrencileri; zorunlu ve seçmeli dersleri almak, yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra üç kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadırlar. Doktora programı, ders alımı ve araştırmayı kapsamaktadır. Derslerin bitiminde öğrenciler, yeterlilik sınavına girmekle yükümlüdürler. Öğrenciler, bu sınavı geçtiği takdirde danışmanlarının önerileri doğrultusunda orijinal bir araştırma konusu bularak çalışmaya başlarlar ve tezlerini hazırlarlar. Öğrenciler tezlerini enstitüye sunduktan sonra beş kişilik jüri önünde çalışmalarını sözlü olarak savunmak durumundadırlar. Bu aşamayı tamamlayan öğrenciler doktora programını başarı ile bitirmiş kabul edilirler.