Analitik Kimya Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı 1985 yılında Eczacılık Fakültesinde kurulmuş ve 1993'ten itibaren enstitünün yüksek lisans ve doktora  eğitimine  katkı  sağlamaktadır. Anabilim  Dalında,  halen  tam  zamanlı  4  profesör,  1  doçent  ve  1 doktor öğretim üyesi görev yapmaktadır. 

Anabilim dalının başlıca araştırma alanları farmasötik, biyomedikal ve gıda analizleri, yeni analitik yöntemlerinin geliştirilmesi ve devamında bunların ticari örneklerin rutin analizlerinde kullanılmasıdır. Anabilim  dalında araştırma ve öğrenci laboratuvarları bulunmaktadır. Araştırma  laboratuvarının  fiziki  altyapısı ve  makine teçhizat donanımı güncel araştırmaları yürütebilecek seviyededir. Bu çalışmalarda genellikle kapiler elektroforez, sıvı kromatografisi, voltametri ve spektrofotometri teknikleri kullanılmaktadır.

Akademik kadro:

PROF. DR. GÖKSEL ARLİ (ABD Başkanı)

PROF. DR. DİLEK AK

PROF. DR. DUYGU YENİCELİ UĞUR

PROF. DR. NAFİZ ÖNCÜ CAN

DOÇ. DR. EROL ŞENER

DR. ÖĞR. ÜYESİ ARIN GÜL DAL POÇAN

ARAŞ. GÖR. DR. SANİYE ÖZCAN

ARAŞ. GÖR. SAKİNE ATİLA KARACA

ARAŞ. GÖR. İNCİ BARUT