Tez Savunma Sınavına Girecek Yüksek Lisans Öğrencileri ve Doktora Yeterlik Sınavı, Tez Önerisi Savunma Sınavı, Tez İzleme ve Tez Savunma Sınavına Girecek Doktora Öğrencilerin Dikkatine

Doktora Yeterlik Sınavı, Tez İzleme, Tez Savunma Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine;

Doktora Yeterlik Sınavı : Doktora yeterlik sınavı, akademik takvimde  belirtilen dönem sonu sınavlarının yapıldığı tarihler arasında yapılır.

Tez izleme : Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenci için Doktora Tez İzleme Komitesi, her dönem akademik takvimde  belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar ilgili dönem içinde bir kez olmak koşuluyla yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce Komite üyelerine yazılı rapor sunar; bu raporu, Doktora Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur.

Tez Savunma Sınavı : Doktora programı öğrencisi; Kılavuz hükümlerine uygun olarak yazdığı tezini, akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar jüri önünde sözlü olarak savunur.

Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavına Girecek Öğrencilerin Dikkatine

Doktora Tez Önerisi Savunması : Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde tez önerisi ile ilgili yazılı raporu, sözlü savunmadan en az 15 gün önce Doktora Tez İzleme Komitesi üyelerine ulaştırır. Öğrenci bu öneriyi, Komite önünde sözlü olarak savunur.

 

Tezli Yüksek Lisans Programı Öğrencilerinin Dikkatine

Tez Savunma Sınavı: Tezli yüksek lisans programı öğrencisi, Kılavuz hükümlerine göre hazırladığı tezini akademik takvimde belirtilen dönem sonu sınavlarının tamamlandığı tarihe kadar jüri önünde sözlü olarak savunur.

 

Türkçe
Duyuru Bitiş Tarihi: 
Cuma, Aralık 8, 2017 - 14:45