Programlar

Enstitümüz bünyesinde eğitim veren anabilim dalları ve programları (“+”: Açık, “-”: Kapalı)

Anabilim Dalı

Programlar

Tezli Yükseklisans

Tezsiz Yükseklisans

Doktora

Analitik Kimya Anabilim Dalı

+

-

+

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı

+

+

+

Biyokimya Anabilim Dalı*

-

-

-

Dil ve Konuşma Terapistliği Anabilim Dalı

+

+

+

Farmakognozi Anabilim Dalı

+

+

+

Farmakoloji Anabilim Dalı

+

+

+

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

+

-

-

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

+

-

+

Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı*

-

-

-

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı*

-

-

-

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

+

-

+

Kozmetoloji Bilim Dalı

+

-

-