Biyokimya Anabilim Dalı

Biyokimya Anabilim Dalında yüksek lisans programı ilk olarak 2001-2002 bahar yarıyılında açılmıştır ve enstitünün yüksek lisans eğitimine katkı sağlamaktadır. Halen anabilim dalında iki profesör , üç yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi  bulunmaktadır.

Biyokimya Anabilim Dalı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için lütfen klayınız.

Öğretim Elemanları

Prof.Dr. Zerrin İNCESU
 

Prof. Dr. Şükrü BEYDEMİR

Yard.Doç.Dr. Filiz ÖZDEMİR

Yard.Doç.Dr. Halide Edip TEMEL

Yard.Doç.Dr. Gülşen AKALIN ÇİFTÇİ

Araş.Gör. Mustafa Güçlü ÖZARDA